ทุกวันนี้การพนันเริ่มเป็นที่แพร่หลายกันมากขึ้น และบางคน…