ไม่เห็นด้วยปิดสนาม! ทีมลีกรองประสานเสียงควรเลื่อนแข่งมา…